پروژه ی ملی مطالعه سلامت بهورزان کشور (Cohort) مشخصات فنی زبان های برنامه نویسی، لینک تکنولوژی ها قابلیت ها: نرم افزار آموزش ، آزمون و نظارت آنلاین پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سطوح مختلف (پزشکان، دندانپزشکان، بهورزان، ...) نرم افزار مدیریت انبار تجهیزات نرم افزار نظارت جامع ملی بر اجرای طرح ASP.NET SQL Server JQuery, Ajax تاریخ شروع و پایان وضعیت لینک های ارتباطی عکس ارگان مرتبط افراد مرتبط توضیحات طرح ملی جمع آوری اطلاعات سلامت کلیه ی بهورزان کشور برای رصد وضعیت سلامت آنها . لینک ها • http://emri.tums.ac.ir/pages/mainpage.asp?I=S13M5P2C1 تصاویر: