نام نماتک با الهام از یک عبارت تخصصی در علم ریاضیات ، بنام تابع نمایی (ویکیپدیا) و به منظور بیان توسعه ی تندشونده انتخاب شده است.

راهکار های خاص

 • Matlab
 • C,C++,Assembly
 • Prolog

زمینه ها

 • پرداخت الکترونیک
 • ارتباطات تبلیغاتی
 • پایگاه های داده
 • فضای مجازی
 • گوشی های هوشمند
 • مدیریت فرآیند کاری
 • الگوریتم های علمی (تشخیص احساس، ژنتیک و بهینه سازی)

تکنولوژی های مورد استفاده

وین

 • WPF
 • ...

وب

 • HTML5
 • CSS3
 • ASP.NET, Jquery
 • WPF,SilverLight
 • ...

موبایل

 • Android
 • iOS